Korisne informacije - :: MILETICKOMERC:: Dobro došli::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Korisne informacije

 


   ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu

Narodna skupština Republike Srbije je na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godine 5. maja 2011. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu. Navedeni Zakon objavljen je u Službenom Glasniku Republike Srbije broj 36/2011 od 09.05.2011. godine. Novele Zakona donose mnoge novine. Najznačajnije je svakako uvođenje Registra menica i ovlašćenje. Zakon je zabranio kompenzaciju, cesiju, asignaciju, pristupanje dugu, preuzimanje duga pravnim licima koji su u blokadi. A u procesu sveobuhvatne reforme propisa usvojen ne predlog privrednika da se pazari uplaćuju jednom nedeljno.


opširnije saznajte preuzimanjem dokumenta
l  l

 
 

   ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 31/2011 od 09.05.2011. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Tekst izmena i dopuna Zakona možete preuzeti ovde. Nakon indeksiranja teksta Zakona isti će u biti objavljen na našem sajtu.


opširnije saznajte preuzimanjem dokumenta
l  l

 
 

   Kaznene odredbe zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

            Po svom sadržaju Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima predstavlja jedan od najobimnijih pravnih akata koji sadrži veliki broj kaznenih odredbi. U prilici smo da Vam sve kaznene odredbe ovog Zakona prikažemo sistematski na jednom mestu.


opširnije saznajte preuzimanjem dokumenta
l  l

 
 

   Izveštaj evropske komisije

Evropska komisija objavila je podatke o kretanju cena energenata za poslednjih godinu dana.

opširnije saznajte preuzimanjem izveštaja
l  l

 
 

   Problematika PST obrasca

Poštovani,

Usled izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod
PDV-a sa pravom i bez prava na odbitak predhodnog poreza, nastale su nedoumice u pogledu primena odredaba ovog pravilnika za izvršen inoprevoz u periodu od 04.01.2001. do 29.01.2011. godine. Stručne službe Miletić-Komerc doo. u prilici su da Vam prezentuje Objašnjenje Uprave carina, broj 148-11-439-02-6/2011 od 28.1.2011. godine dalje kako sledi.  


opširnije saznajte preuzimanjem istih
l  l l

 
 

   Novi iznosi akciza


Zakon o izmenama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS" br. 101/2010
- dalje: izmene Zakona), stupio je na snagu 1. januara 2011. godine.
Najvažnije izmene Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009 i 31/2009) izvršene su u iznosima akcize koji će se plaćati na derivate nafte i na cigarete, kao i na usklađivanje akciza sa indeksom potrošačkih cena.
Novi iznosi akcize na derivate nafte
Izmenama Zakona, počev od 1.1.2011. godine povećavaju se iznosi akcize na derivate nafte. Za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, prema kome se isti iznos akcize propisivao za sve vrste motornih benzina i sve vrste dizel goriva, sada se propisuju različiti iznosi akcize u zavisnosti od vrste motornog benzina i vrste dizel goriva.
Izmenama Zakona propisuje se jedan iznos akcize na sve vrste motornih benzina osim za motorne benzine EVRO BMB 98 i EVRO Premium BMB 95, a drugi iznos akcize za motorne benzine EVRO BMB 98 i EVRO Premium BMB 95. Takođe, kada je reč o dizel gorivu pravi se razlika u zavisnosti od toga da li se radi o svim vrstama dizel goriva ili o EVRO dizelu.


Uporedni pregled starih i novih iznosa akcize na derivate nafte

 
 
 
 
 


Pravna služa „Miletić-komerc“ doo.

 Preuzmi:
l l  l


 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni