Profil - :: MILETICKOMERC:: Dobro došli::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Profil

Profil
 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU TRGOVINU SAOBRAĆAJ I USLUGE

 
 

Kontakt podaci:
Sedište: Šaludovac, opština Paraćin;
poštanski broj: 35254, Srbija

Adresa za dostavu pošte:
Marka Kraljevića bb, 35000 Jagodina

+ 381 035 22 05 55
+ 381 035 22 55 82
+ 381 063 600 152, + 381 0600 423 800
 office@miletickomerc.com

Podaci u pravnom prometu:

Tekući račun: 180-5211210011086-65
Matični broj: 06397581
PIB:SRB 100940558
Broj registracije:  76837

Podaci o maloprodajnim objektima MILETIĆ KOMERCA:

Benzinska pumpa 1: Šaludovac,
+ 381 0600 423 101
 bs1@miletickomerc.com
Benzinska pumpa 2: Paraćin, ulica Stefana Lazarevića br. 54 (bivša Niška),
+ 381 0600 423 102  
bs2@miletickomerc.com
Benzinska pumpa 3: Dorotej, magistralni put za Zaječar,
+ 381 0600 423 103
 bs3@miletickomerc.com
Benzinska pumpa 4: Polet, Glavički put bb,
+ 381 0600 423 108
pumpe@miletickomerc.com
Benzinska pumpa 5: Energan, Beogradska bb, Bela Crkva
 pumpe@miletickomerc.com  
Benzinska pumpa 6: Pirot, ul. Nikole Pašića 258
 pumpe@miletickomerc.com  

Benzinska pumpa 7: Horgoš, Kendereš salaš br. 24
 pumpe@miletickomerc.com  

 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni