QMS - :: MILETICKOMERC:: Dobro došli::

Idi na sadržaj

Glavni meni

QMS

 
 

Naša kompanija shvatajući značaj QMS-a donela je odluku o implementaciji zahteva standarda ISO 9001:2008, izvršila je sve neophodne pripeme, počela da primenjuje i da generiše sve zahteve navedenog standarda, što je za rezultat imalo uspešnu sertifikaciju i izdavanje sertifikata koji potvrđuje da primenjujemo i održavamo sve zahteve standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008. Sertifikaciju je sprovelo renomirano sertifikaciono telo SGS d.o.o. Beograd, koj je deo najvećeg međunarodnog sertifikacionog tela SGS Ženeva.

Ovim želimo da napomenemo da je naša kompanija PRVA i za sada JEDINA kompanija u Srbiji sa navedenim sertifikatom iz oblasti transporta nafte i naftnih derivata u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Ovo je još jedan od elemenata koji potvrđuje uređenost, stručnost i tačnost našeg sistema, kao i deobnu tačku nas i konkurencije u ovoj oblasti. Posedovanje ovog sertifikata izdvaja nas u moru drugih koji svoje poslovanje ne baziraju na zahtevima svetski priznatih standarda.

Posedovanje sertifikata ISO 9001:2008, koji Vam dostavljamo u prilogu, biće signal našim kupcima, partnerima i široj zajednici da kontinuirano proizvodimo kvalitet i da će od nas uvek dobijati uslugu ugovorenog kvaliteta u ugovoreno vreme i na ugovorenom mestu (koncept Just-in-time).

POLITIKA KVALITETA 
 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni