Transportni tim - :: MILETICKOMERC:: Dobro došli::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Transportni tim

Transport
 
 
 l Transportni tim l

 
 


čini stručan, kvalifikovan, edukovan i profesionalan kadar koji se kontinuirano usavršava u cilju dostizanja standarda koji je kreiran prema zahtevima bezbednosti transporta opasnog tereta kao i prema specifičnim potrebama korisnika usluga. Kadrovski kapacitet transportne službe društva čini:

  • 28. obučenih, profesionalnih, edukovanih i sertifikovanih vozača.

Svaki od vozača poseduje poseban Certifikat o stručnoj  osposobljenosti za upravljanje vozilom za prevoz opasnih materija koji je izdat od strane MUP-a Republike Srbije. 
 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni