Vesti - :: MILETICKOMERC:: Dobro došli::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Vesti

 
 
 
 
 
 
 
 l Vesti l


 • 24.12.2014. U ovoj godini je nastavljena uspešna saradnja sa švedskim proizvođačem kamiona Volvo i austrijskim proizvođačem priključnih vozila Schwarzmüller. Od oktobra ove godine, naša flota je pojačana sa dve prevozne jedinice iz proizvodnih pogona ovih renomiranih proizvođača, koje će biti angažovane na poslovima prevoza bitumena i ulja za loženje (mazuta).


 • 27.09.2011. godine, Nakon uspešne rekonstrukcije i zamene aparature benzinska stanica br. 2 u ulici Stefana Lazarevića br. 54 danas nastavila nesmetano da radi. Hvala na strpljenju.


 • Od 1. Jula 2011. godine moguće povećanje cene naplate putarina u iznosu od 11% . Povećanje cene naplate putarine od 11 % trebalo bi da odobri Vlada Srbije, izjavio je 17.05.2011. generalni direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak i izrazio očekivanje da bi, ukoliko bude odobreno povećanje, putarina poskupela od 1. jula.


 • 17. maja 2011. godine počinju da se primenjuju odredbe izmena i dopuna Zakona o platnom prometu. O novinama koje donose izmene i dopune Zakona bliže informacije možete dobiti na našem sajtu prateći ovaj link.


 • U Službenom glasniku Republike Srbije broj 31/2011 od 09.05.2011. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.Tekst izmena i dopuna Zakona možete preuzeti ovde. Nakon indeksiranja teksta Zakona isti će u biti objavljen na našem sajtu.


 • 04.05.2011. godine “Miletić-komerc” doo. nakon sprovedenog postupka javne nabavke zakljuèio je ugovor sa AD. Aerodrom Nikola Tesla, na osnovu koga æe vršiti prevoz kerozina iz inostranstva.


 • 04.05.2011. godine “Miletić-komerc” doo. zaključio je ugovor sa JKP “Beograd-put” iz Beograda, na osnovu koga æe naruèioca narednih godinu dana snabdevati naftnim derivatom Mazut-S. Zakljuèenju Ugovora predhodio je postupak javne nabavke u kojem smo odneli pobedu, a naša ponuda ocenjena kao ispravna, prihvatljiva i najpovoljnija.


 • 16.03.2011. godine “Miletić-komerc” doo. zaključio je ugovor sa JKP “Beograd-put” iz Beograda, na osnovu koga æe naruèioca narednih godinu dana sanbdevati naftnim derivatom Premijum BMB-95. Zakljuèenju Ugovora predhodio je postupak javne nabavke u kojem smo odneli pobedu, a naša ponuda ocenjena kao ispravna i prihvatljiva za naruèioca.


 • 14.02.2011. " Miletić-Komerc" doo. pustio je u rad nov redizajnirani sajt.


 • Od 01.01.2011. godine u skladu sa Zakonom o akcizama nove veæe akcize na derivate nafte, opširnije u odeljku iz pravne službe.


 • Od 01.01.2011. godine vozni park Miletiæ-Komerca obogaæen je za još jedno novo vozilo tipa tegljaè, marke Scania  sa euro 5 motorom.


 • Od 01.01.2011. godine Miletić-Komerc uveo je jedinstveni  centralni registar društva a najznaèajni odeljak ovog registra je registar ugovora u kojem se elektronskim putem evidentiraju sve promene.


 • 25.12.2010. godine "Miletić-Komerc" doo. obeležio je 18. godina uspešnog poslovanja.


 • Oktobra 2010. godine u skladu sa društveno odgovornim poslovanjem Miletić-Komerc doo. uvezao je vozilo za èišæenje snega marke Unimog, koji æe održavati lokalni put.


 • 10.11.2010. studenti Saobraćajnog fakulteta, odseka za drumski transport iz Beograda u okviru terenske struène prakse posetili su "Miletiæ-Komerc" doo.


 • Tokom oktobra menadžment društva boravio je na velikom munarodnom sajmu u Nemačkoj koji je bio posveæen prevozu opasnih materija i opreme.


 
 
 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni