Transport - :: MILETICKOMERC:: Dobro došli::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Transport

Transport
 

“Miletić-Komerc” doo. vrši prevoz naftnih derivata i gasa u zemlji i inostranstvu modernim prevoznim sastavima, koji su opremljeni u skladu sa domaćim propisima kao i u skladu sa Evropskom konvencijom o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR). U saradnji sa ino-partnerom sva naša vozila imaju globalno pozicioniranje putem GPS-a. U skladu sa Vašim potrebama izvršićemo, brz, pouzdan, bezbedan i profesionalan transport naftnih derivata i gasa na lokaciju koju zadate u najkraćem vremenu koristeći najkraću rutu kretanja.

 
 
 
 
 
 

Transportna služba u okviru Privrednog Društva organizovana je na način kojim se omogućava da se pretežna delatnost društva odvija na više nivoa izvršavanja zadataka, brzog reagovanja na zadate planove, okolnosti kao i na zahteve korisnika usluga i kupaca.

Ova služba u obavljanju svojih zadataka permanentno se stara o optimizaciji transporta u logistici, optimizaciji tokova roba, optimizaciji kretanja vozila, rutiranju vozila koja se ne vraćaju u polaznu tačku, rutiranju sa povratkom vozila u polaznu tačku, rutiranje sa uzimanjem u obzir ograničenog kapaciteta vozila, kao i da se transport odvija u skladu sa odredbama Zakona koji regulišu oblast prevoza opasnih materija (lex specialis) i kao i odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (lex generalis). 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni